Nieuws artikel

Factsheet Rijden onder invloed van alcohol geactualiseerd: meer overtredingen in 2019

Het aantal automobilisten dat, tijdens weekendnachten, met te veel drank op reed is fors toegenomen: van 1,4% in 2017 naar 2,3% in 2019. Er is geen duidelijke verklaring voor deze toename, wel is in de afgelopen jaren de handhaving op alcohol sterk afgenomen.

Een relatief kleine groep zware alcoholovertreders – qua omvang geschat tussen 90.000 en 125.000 overtreders – veroorzaakt ongeveer twee derde van alle ernstige alcoholongevallen.

Zwaarder straffen, het innemen of ongeldig verklaren van het rijbewijs lijken vrijwel geen effect te hebben op de zware alcoholovertreders. Voor deze groep moeten meer op preventie gerichte maatregelen ontwikkeld worden, die bijvoorbeeld het onderliggend alcoholprobleem aanpakken, eventueel in combinatie met een alcoholslot of enkelband. Dit staat in de geactualiseerde SWOV-factsheet Rijden onder invloed van alcohol

Thema's

Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer