Nieuws

Vooral oudere fietsers raken in Rotterdam ernstig gewond. Een SWOV-analyse als input voor Rotterdam Veilig Vooruit.

Publicatiedatum:

De overgang naar de wintertijd gaat gepaard met een groter ongevalsrisico. Dit heeft echter niet te maken met vermoeidheid, maar met de plotselinge overgang van een avondspits in het licht naar een avondspits in het donker.

Publicatiedatum:

Aanbevelingen voor effectievere en efficiëntere verkeershandhaving met meer acceptatie bij de burger.

Publicatiedatum:

Lees de meest recente nieuwsbrief van het Kennisnetwerk SPV

Publicatiedatum:

SWOV is begin september 2019 officieel gecertificeerd volgens de normen ISO27001 en NEN7510. ISO27001 is de algemene norm voor informatiebeveiliging en NEN7510 is Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Publicatiedatum:

Het Kennisnetwerk SPV zoekt gemeenten die de verkeersveiligheid via de zogeheten risicogestuurde aanpak willen verbeteren. Hen wordt een workshop aangeboden (in twee dagdelen), waarin de gemeenten worden begeleid bij de uitvoering van de risicogestuurde aanpak.

Publicatiedatum:

De verkeersveiligheid voor kinderen is de afgelopen decennia sterk verbeterd, al lijkt de afname in verkeersdoden de laatste jaren wel te zijn gestagneerd. Dit blijkt uit de geactualiseerde factsheet over kinderen in het verkeer.

Publicatiedatum:

Analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen. 

Publicatiedatum:

Het reizen in een bus hoort tot de veiligste vervoerswijzen over de weg. Uit een onderzoek dat SWOV in opdracht van Koninklijke Nederlandse Vervoer heeft uitgevoerd blijkt dat het reizen per bus twee keer zo veilig is als reizen per personenauto. De trein en het vliegtuig zijn de veiligste vervoerswijzen.

Publicatiedatum:

Een stappenplan dat in 6 stappen aangeeft hoe je als gemeente zelf een risico-analyse maakt.

Publicatiedatum: