Nieuws

SWOV heeft in opdracht van Interpolis de tweede Barometer mobiel telefoongebruik in het verkeer uitgevoerd: een terugkerend vragenlijstonderzoek naar het telefoongebruik in het verkeer onder automobilisten, fietsers en voetgangers.

Publicatiedatum:

Wat is het effect van drugs en geneesmiddelen op het rijgedrag? Hoeveel slachtoffers zijn er in Nederland door rijden onder invloed van drugs en geneesmiddelen?

Publicatiedatum:

Hoofdletsel is het meest voorkomende letsel bij verkeersdoden die in het ziekenhuis overlijden

Publicatiedatum:

Naar een algemene snelheidslimiet van 30 km/uur binnen de bebouwde kom?  

Publicatiedatum:

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bedragen jaarlijks zo’n €17 miljard (kostenpeil 2018 inclusief inflatiecorrectie).

Publicatiedatum:

Zullen vrachtvervoer en logistiek veiliger, effectiever of beter geïntegreerd worden als gevolg van geautomatiseerde technologieën? Ontdek het door het eerste LEVITATE-webinar terug te kijken!

 

Publicatiedatum:

In 2019 zijn 661 doden gevallen in het Nederlandse verkeer: slechts 17 doden minder dan in 2018, zo blijkt uit cijfers die het CBS 15 april heeft gepubliceerd. In dat jaar nam het aantal mensen dat in het wegverkeer omkwam nog met bijna 11% toe. De verkeersveiligheid in Nederland is de afgelopen jaren niet verbeterd.

Publicatiedatum:

Op 23 april organiseerde LEVITATE een webinar. Dit webinar geeft inzicht in oplossingen voor autonoom vrachtvervoer en de impact en mogelijkheden ervan in de transportsector.

Publicatiedatum:

Tijdens de coronacrisis werken alle SWOV-medewerkers vanuit huis. Op de hoogte blijven van ons verkeersveiligheidsonderzoek?

Publicatiedatum:

De vruchtbare samenwerking tussen SWOV en CROW als kennisalliantie voor Kennisnetwerk SPV is donderdag 5 maart bezegeld met een intentieverklaring.

Publicatiedatum: