Nieuws

Notitie volgend op het SWOV-rapport De verkeersveiligheidseffecten van vrachtwagenheffing.

Publicatiedatum:

Opties voor de verbetering van stedelijke bereikbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, de klimaatopgave, en de aanpak van de drukte in de spits.

Publicatiedatum:

Hoeveel slachtoffers vallen er jaarlijks bij ongevallen met vracht- en bestelauto’s?

Publicatiedatum:

De snelheidseffecten van de verhoging van de snelheidslimiet op autosnelwegen naar 130 km/uur zijn sterk locatie-gebonden en op veel wegvakken klein: automobilisten zijn gemiddeld enkele kilometers per uur sneller gaan rijden. De toename van het aantal verkeersdoden die er de afgelopen jaren op autosnelwegen was te zien, kan niet eenduidig aan de verhoging van de snelheidslimiet naar 130 km/...

Publicatiedatum:

Het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers in Europa in 2020 halveren ten opzichte van 2010 lijkt niet meer haalbaar. Hoewel de meeste Europese landen in 2019 minder verkeersdoden te betreuren hadden dan in 2010, is de daling te gering. Nederland laat zelfs een stijging van 3% zien in het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010 en een stijging van 14% in het aantal ernstig verkeersgewonden...

Publicatiedatum:

Welke gevolgen hebben ‘Connected en Automated’ rijden voor stedelijke mobiliteit? Bekijk het opgenomen webinar om erachter te komen.

Publicatiedatum:

Het is belangrijk dat Nederland de dalende lijn qua aantallen verkeersslachtoffers weer te pakken krijgt. Met onderzoek en kennis wil SWOV haar bijdrage hieraan leveren! Lees het jaarverslag 2019.

Publicatiedatum:

Tot 1 juni kon er gestemd worden op de verschillenden inzendingen voor de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020. Inmiddels is het stemmen gesloten en heeft de organisatie de duizenden stemmen geteld. 

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoeker Vlakveld heeft voor het juridisch maandblad een artikel geschreven over appen achter het stuur.

Publicatiedatum:

Zullen ‘Connected en Automated’ technologieën een grotere rol gaan spelen in stedelijke mobiliteit? Hoe kunnen we hun impact op stedelijke mobiliteit voorspellen?

 

Publicatiedatum: