Nieuws

In opdracht van de ANWB heeft SWOV de wetenschappelijke verantwoording verzorgd van het project Safe Cycling Network, een instrument om de verkeersveiligheid van fietsinfrastructuur te beoordelen. Het instrument is mede-geïnspireerd door het internationale EuroRAP, waarmee de verkeersveiligheid van provinciale wegen kan worden uitgedrukt.


Publicatiedatum:

In Nederland komen de minste voetgangers in het verkeer om het leven in vergelijking met de rest van Europa: jaarlijks gemiddeld 4 per miljoen inwoners. In Roemenië is de mortaliteit in het verkeer onder voetgangers het hoogst  gemiddeld 37 per jaar per miljoen inwoners. Dit blijkt uit een rapport van de European Road Safety Council (ETSC) dat op 4 juni is gepubliceerd.

Publicatiedatum:

Vragenlijstonderzoek naar het fietsgedrag in Nederland versus andere Europese landen

 

Publicatiedatum:

Tijdens het EuroRAP General Assembly dat in April 2015 in Reykjavik plaatsvond, ondertekenden Peter van der Knaap, directeur-bestuurder van SWOV, en Rob McInerney, CEO van iRAP, een Memorandum of Understanding (MoU). Daarmee werd SWOV tegelijkertijd een iRAP Centre of Excellence.

Publicatiedatum:

Het wielerseizoen is weer gestart. Grote groepen race- en toerfietsers zijn daarmee weer terug op de openbare weg. Daar beoefenen zij immers hun sport, gewoon tussen de andere verkeersdeelnemers. Valpartijen (vaak met letsel), schrikreacties bij andere fietsers, krapte op het fietspad en ergernis en soms zelfs agressie over en weer: het lijkt allemaal te vragen om maatregelen.

Publicatiedatum:

Het SWOV-jaarverslag 2014 bericht over het jaar waarin het Kenniscentrum Verkeersveiligheid werd geopend, Marjan Hagenzieker tot hoogleraar verkeersveiligheid werd benoemd en waarin natuurlijk onderzoeken werden gepubliceerd.

Publicatiedatum:

Het Marokkaanse CNPAC en de Nederlandse organisaties SWOV en RDW werkten succesvol samen in een project om de Marokkaanse verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens een Marokkaanse handelsmissie naar Nederland in maart 2013, bracht de Marokkaanse delegatie ook een bezoek aan SWOV, RDW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Publicatiedatum:

Donderdag 26 maart vond een SWOV Kenniscafé plaats, met een bijzondere voorpremière: de vertoning van Frans Bromets nieuwste documentaire In één klap... over het veroorzaken van een dodelijk ongeval.

Publicatiedatum:

Race- en toerfietsers beoefenen hun sport vaak op de openbare weg, te midden van andere weggebruikers. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, die steeds vaker leiden tot verkeersongevallen met letsel. In 2012 waren er 4.200 behandelingen van race- en toerfietsers bij de spoedeisende hulp.

Publicatiedatum:

Tijdens een 'Bestuursdiner' op 12 maart 2015 ging SWOV-directeur Peter van der Knaap in op de uitdagingen en kansen die de verkeersveiligheid ons biedt.

Publicatiedatum: