Nieuws

Rotondes zijn de veiligste kruispunttypen voor alle verkeersdeelnemers. Op de tweede plaats komen kruispunten met een voorrangsregeling. Kruispunten met een verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) staan qua verkeersveiligheid op de derde plaats.

Publicatiedatum:

Hoewel Nederland het qua mortaliteit en overlijdensrisico nog relatief goed doet, laten de ontwikkelingen in het aantal verkeersdoden tussen 2009 en 2018 zien dat ons land tot de slechtst presterende landen hoort.

Publicatiedatum:

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen moet het nieuwe kabinet een duidelijke verkeersveiligheidsambitie formuleren voor de komende 10 jaar en daar deugdelijke financiële middelen aan te koppelen.

Publicatiedatum:

Voormalig SWOV-onderzoeker Kirsten Duivenvoorden verdedigde op 21 april 2021 haar proefschrift Speed up to safe interactions - The effects of intersection design and road users’ behaviour on the interaction between cyclists and car drivers.

Publicatiedatum:

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben SWOV en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) de eerste stappen gezet naar een tool om de samenwerking tussen bestuurder en voertuigautomatisering kwantitatief te kunnen beoordelen.

Publicatiedatum:

In 2020 zijn er 610 doden gevallen in het Nederlandse verkeer. Dit blijkt uit cijfers die het CBS 14 april heeft gepubliceerd. De beleidsdoelstelling is hiermee definitief niet gehaald.

Publicatiedatum:

Onder de dodelijke slachtoffers van een scootmobielongeval zijn mannen oververtegenwoordigd: tussen 2017 en 2019 maakten mannelijke scootmobielrijders 77% uit van het totaal in deze groep.

Publicatiedatum:

Volgens de European Transport Safety Council (ETSC) moet de huidige EU-aanpak voor de medische keuring inzake de rijgeschiktheid, grondig worden herzien. Zo zou er binnen de EU een gestandaardiseerd screeningproces moeten komen, waarin de huisarts een grotere rol zou moeten spelen. Dit staat in het ETSC-rapport Are medical fitness to drive procedures fit for purpose?

Publicatiedatum:

We stellen u graag een paar vragen over wat u vindt van de SWOV-factsheets en of u via de zoekmogelijkheden op swov.nl kunt vinden wat u zoekt.

Publicatiedatum:

Het niveau van verkeersveiligheidskennis bij gemeenteambtenaren verschilt sterk per kennissoort, blijkt uit een SWOV-enquête.

Publicatiedatum: