Nieuws

Passen gemeenten de CROW-ontwerpsuggesties toe voor een seniorproof wegontwerp? SWOV deed een onderzoek onder gemeenten.

Publicatiedatum:

SWOV ontwikkelt in samenwerking met de TU Delft een trainingsprogramma voor fietsers op e-bikes. Het doel van de training is om hen beter gevaarlijke verkeerssituaties te laten herkennen.

Publicatiedatum:

Snorfietsongevallen op het fietspad: hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen? Over deze vraag publiceert SWOV vandaag een gelijknamig rapport.

Publicatiedatum:

Speed-pedelecrijders leggen gemiddeld 23% van de afstand af op het fietspad waar zij sinds 1 juli 2017 wettelijk gezien de rijbaan hadden moeten kiezen. Gemiddeld rijdt een speed-pedelec met een snelheid van 29 km/u op het fietspad, wat aanzienlijk hoger ligt dan de gemiddelde snelheid op het fietspad. Op de rijbaan wordt gemiddeld 32 km/u gereden terwijl daar een limiet van 50 km/u geldt. De...

Publicatiedatum:

SWOV heeft een veldexperiment uitgevoerd naar het effect van Dick Bruna-borden langs 30 km/uur-wegen op de rijsnelheid van automobilisten: rijden zij langzamer op wegen met deze borden en zo ja, hoe lang houdt dat effect aan? Het onderzoek is door SWOV uitgevoerd in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Publicatiedatum:

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wil meer weten over hoe automobilisten en voetgangers kijken en zich gedragen in een virtuele wegomgeving. Voor dit onderzoek zoekt SWOV automobilisten en voetgangers.

Publicatiedatum:

Op 30 augustus 2017 ontving SWOV een internationale groep verkeersveiligheidsconsultants voor een workshop 'Road Safety Capacity Review'. De workshop vond plaats in het kader van het SaferAfrica-project, waaraan SWOV meewerkt.

Publicatiedatum:

'Rekening houden met individuele wensen, zonder dat de individuele wens dé norm wordt.’ Projectleider Letty Aarts blikt vooruit op de actualisatie van Duurzaam Veilig.

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoeker Reinier Jansen promoveerde op 23 juni aan de TU Delft op zijn proefschrift Under Pressure: Explorations on the dynamics of prioritization in dual-task driving.

Publicatiedatum:

Gast-onderzoeker Rob Methorst: 'Als er geen goed zicht is op de werkelijke omvang, blijft het probleem zélf ook buiten het zicht professionals.'

Publicatiedatum: