Nieuws

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wil meer weten over hoe automobilisten en voetgangers kijken en zich gedragen in een virtuele wegomgeving. Voor dit onderzoek zoekt SWOV automobilisten en voetgangers.

Publicatiedatum:

Op 30 augustus 2017 ontving SWOV een internationale groep verkeersveiligheidsconsultants voor een workshop 'Road Safety Capacity Review'. De workshop vond plaats in het kader van het SaferAfrica-project, waaraan SWOV meewerkt.

Publicatiedatum:

'Rekening houden met individuele wensen, zonder dat de individuele wens dé norm wordt.’ Projectleider Letty Aarts blikt vooruit op de actualisatie van Duurzaam Veilig.

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoeker Reinier Jansen promoveerde op 23 juni aan de TU Delft op zijn proefschrift Under Pressure: Explorations on the dynamics of prioritization in dual-task driving.

Publicatiedatum:

Gast-onderzoeker Rob Methorst: 'Als er geen goed zicht is op de werkelijke omvang, blijft het probleem zélf ook buiten het zicht professionals.'

Publicatiedatum:

Een progressief boetesysteem kan een besparing van 30 verkeersdoden per jaar en 400 ernstig verkeersgewonden per jaar opleveren. Het systeem houdt in dat automobilisten die herhaaldelijk te hard rijden een steeds hogere boete krijgen.

Publicatiedatum:

CROW, SWOV, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en vijf gemeenten werken samen in het project ‘sociale aanpak 30 km/h-gebieden’ om via buurtparticipatie het te hard rijden in woonwijken te beïnvloeden.

Publicatiedatum:

Europese automobilisten besteden 10% van de rijtijd aan afleidende activiteiten, en 4% aan ‘hand-held’ mobiele telefoongebruik, zoals typen of bellen. Er is vooral een toename in telefoongebruik te zien als de auto stilstaat of langzaam rijdt. Vrachtautochauffeurs zijn tijdens het rijden langere tijd afgeleid: zij blijken bijna 20% van de rijtijd bezig te zijn met afleidende handelingen,...

Publicatiedatum:

1 op de 8 automobilisten zegt wel eens te chatten, blijkt uit een CBS-enquête.

Publicatiedatum:

Onderzoek naar het fietsgedrag en de fietsveiligheid van ‘lange-afstandfietsers’, zoals fietsforenzen en 60-plussers die vaak fietsen en lange afstanden afleggen.

Publicatiedatum: