Nieuws

1 op de 8 automobilisten zegt wel eens te chatten, blijkt uit een CBS-enquête.

Publicatiedatum:

Onderzoek naar het fietsgedrag en de fietsveiligheid van ‘lange-afstandfietsers’, zoals fietsforenzen en 60-plussers die vaak fietsen en lange afstanden afleggen.

Publicatiedatum:

Onderzoek naar het (kijk)gedrag van automobilisten en voetgangers die rijden of lopen in een virtuele omgeving.

Publicatiedatum:

Donderdag 15 juni a.s. vindt de landelijke Kick-off Strategisch plan Verkeersveiligheid plaats van 9.30 uur tot 13.30 uur. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 20 mei 2017.

Publicatiedatum:

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar veilig autorijden met beginnende ziekte van Alzheimer.

Publicatiedatum:

Het Global Network for Road Safety Legislators roept in het Manifesto #4RoadSafety op tot meer actie om wereldwijd het aantal verkeersdoden te halveren.

Publicatiedatum:

In 2016 zijn er 629 doden gevallen in het verkeer. Dat maakte het CBS 2 mei 2017 bekend. 

Publicatiedatum:

De eerste woensdag van de maand april is de vaste dag waarop de VerkeersGedragDag plaatsvindt. Op 5 april 2017 was SWOV de gastheer van dit jaarlijkse nationale evenement waar gedragsdeskundigen, belanghebbenden en geïnteresseerde toehoorders bijeenkomen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gedrag, verkeer en mobiliteit te presenteren en bediscussiëren. 

Publicatiedatum:

Dr. Ir. Hans Godthelp, is 26 april 2017 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hans was van 1999-2010 een van de meest zichtbare en actieve leden van de Wetenschappelijke Adviesraad van SWOV.

Publicatiedatum:

De Maatregelenindex geeft een overzicht van de verkeers- en vervoersmaatregelen die in Nederland zijn genomen vanaf het eind van de 19e eeuw tot heden. De index bevat nationale wetgeving, de EU wetgeving, voorlichtingscampagnes, subsidieregelingen en convenanten (overeenkomsten tussen bedrijfsleven en de regering of tussen bedrijven onderling).

Publicatiedatum: