Nieuws

Een progressief boetesysteem kan een besparing van 30 verkeersdoden per jaar en 400 ernstig verkeersgewonden per jaar opleveren. Het systeem houdt in dat automobilisten die herhaaldelijk te hard rijden een steeds hogere boete krijgen.

Publicatiedatum:

CROW, SWOV, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en vijf gemeenten werken samen in het project ‘sociale aanpak 30 km/h-gebieden’ om via buurtparticipatie het te hard rijden in woonwijken te beïnvloeden.

Publicatiedatum:

Europese automobilisten besteden 10% van de rijtijd aan afleidende activiteiten, en 4% aan ‘hand-held’ mobiele telefoongebruik, zoals typen of bellen. Er is vooral een toename in telefoongebruik te zien als de auto stilstaat of langzaam rijdt. Vrachtautochauffeurs zijn tijdens het rijden langere tijd afgeleid: zij blijken bijna 20% van de rijtijd bezig te zijn met afleidende handelingen,...

Publicatiedatum:

1 op de 8 automobilisten zegt wel eens te chatten, blijkt uit een CBS-enquête.

Publicatiedatum:

Onderzoek naar het fietsgedrag en de fietsveiligheid van ‘lange-afstandfietsers’, zoals fietsforenzen en 60-plussers die vaak fietsen en lange afstanden afleggen.

Publicatiedatum:

Onderzoek naar het (kijk)gedrag van automobilisten en voetgangers die rijden of lopen in een virtuele omgeving.

Publicatiedatum:

Donderdag 15 juni a.s. vindt de landelijke Kick-off Strategisch plan Verkeersveiligheid plaats van 9.30 uur tot 13.30 uur. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 20 mei 2017.

Publicatiedatum:

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar veilig autorijden met beginnende ziekte van Alzheimer.

Publicatiedatum:

Het Global Network for Road Safety Legislators roept in het Manifesto #4RoadSafety op tot meer actie om wereldwijd het aantal verkeersdoden te halveren.

Publicatiedatum:

In 2016 zijn er 629 doden gevallen in het verkeer. Dat maakte het CBS 2 mei 2017 bekend. 

Publicatiedatum: