Nieuws

Verkeersveiligheidsambities Zuid-Holland: jonge bestuurders, ouderen en fietsers

Publicatiedatum:

Een methodische verdieping en een verdere verkenning van de kwantificering van de safety performance indicator (SPI) roodlichtnegatie.

Publicatiedatum:

Kennishiaten over de interactie tussen zelfrijdende voertuigen, fietsers en voetgangers.

Publicatiedatum:

Met informatie over weggedeelten die met een aselecte steekproef worden verzameld, kan de veiligheid van de infrastructuur worden bepaald.

Publicatiedatum:

Tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC) wordt de Nationale Verkeersveiligheidsprijs uitgereikt. De prijs is bedoeld voor diegene die verkeersveiligheid op onverwachte wijze naar een hoger plan tilt.

Publicatiedatum:

Erik Asmussen geldt als de grondlegger van het wetenschappelijk onderzoek naar verkeersveiligheid in Nederland en daarmee heeft hij de basis gelegd voor 'Duurzaam Veilig Wegverkeer(externe link)'.

Publicatiedatum:

2017 was een belangrijk jaar voor de verkeersveiligheid. De ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers is al langere tijd ongunstig - er moest dus écht iets gebeuren. Het was dan ook goed nieuws dat verkeersveiligheid als nationale prioriteit in het regeerakkoord werd opgenomen.

Publicatiedatum:

“SWOV is de komende jaren hard nodig, nu het aantal doden en gewonden in het verkeer de verkeerde kant op gaat. Ik vind het fijn om een bijdrage te leveren om die trend te keren.”

Publicatiedatum:

Donderdag 14 december vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid plaats, voor het eerst sinds bijna een jaar. Met het oog op de bijbehorende volle agenda heeft SWOV een infographic gemaakt met relevante informatie.

Publicatiedatum:

Vorig jaar raakten 21.400 mensen ernstig gewond in het verkeer: het hoogste aantal sinds het begin van de ongevallenregistratie in 1993. Het aantal verkeersdoden lag in 2016 op 629.

Publicatiedatum: