Nieuws

Volgens SWOV-directeur Peter van der Knaap is het een kwestie is van keuzes maken om de verslechtering van de verkeersveiligheid een halt toe te roepen en een nieuwe daling van het aantal verkeersslachtoffers te bewerkstelligen. Hij zei dit tijdens het Bestuursdiner Verkeersveiligheid dat op 7 september 2016 werd gehouden.

Publicatiedatum:

In 2017 wordt het 6e Internationale Symposium overNaturalistic Driving Research georganiseerd in Den Haag samen met de UDRIVE Experience

Publicatiedatum:

Testritten op gewone fietsen en elektrische fietsen toonden aan dat zowel jongere als oudere fietsers hun eigen vaardigheden op de fiets vaak als beter inschatten dan daadwerkelijk het geval is. Vooral bij de fietsvaardigheid van ouderen doen zich problemen voor: zo moeten zij vaker corrigerende stuurbewegingen uitvoeren en houden het stuur minder stevig vast

Publicatiedatum:

SWOV heeft op verzoek van Rijkswaterstaat drie analyses uitgevoerd naar de dodelijke ongevallen op rijkswegen in 2015: een statistische analyse, een ongevalsanalyse en een analyse van externe factoren.

Publicatiedatum:

Dat het met de verkeersveiligheid in Europa minder goed gaat komt onder meer doordat er minder gehandhaafd wordt. Dat is de conclusie van twee rapporten van de European Road Safety Council (ETSC) die op 20 juni zijn gepubliceerd. Volgens de directeur van ETSC, Antonio Avenoso, heeft de afname in verkeershandhaving zelfs een dubbel negatief effect op verkeersveiligheid.

Publicatiedatum:

Op 21 september 2016 vindt de eerste European Day Without A Road Death plaats. Het project – naar goed Europees gebruik met een acronym ‘EDWARD’ gedoopt – is een initiatief van TISPOL, het European Traffic Police Network.

Publicatiedatum:

Naar aanleiding van uitingen in de media van de importeur van het Oxboard over de verkeersveiligheid van dit product legt SWOV graag uit wat is onderzocht en wat de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn.

Publicatiedatum:

Op 24 mei jl. vond een SafetyCube workshop plaats bij SWOV in Den Haag waar experts uit verschillende landen kennis en ervaringen uit konden wisselen over de bepaling van het aantal ernstig verkeersgewonden. Tijdens de bijeenkomst presenteerde SafetyCube voorlopige richtlijnen hiervoor.

Publicatiedatum:

Op 25 mei 2016 organiseerde SWOV samen met FERSI (Forum of European Road Safety Research Institutes) en ETSC (European Transport Safety Council) een debat op hoog niveau over verkeersveiligheid. Het debat vond plaats in Den Haag.

Publicatiedatum:

Op 24 april 2016 vond in het SWOV Kenniscentrum een Kenniscafé met als thema Integrale aanpak van risicogedrag bij jongeren. Tijdens dit Kenniscafé kwamen nadat SWOV-directeur Peter van der Knaap de bijeenkomst had geopend en Divera Twisk het thema had ingeleid, twee sprekers aan het woord over dit thema: Natascha Notten van de Radboud Universiteit en Nanette Kistenmaker van Stichting Halt.

Publicatiedatum: