Nieuws

Ongevallen met vrachtauto’s: er vallen gelukkig niet altijd slachtoffers bij te betreuren, maar de materiële schade en de impact op de doorstroming is vaak enorm. SWOV interviewde vorig jaar 24 transportbedrijven waar de afgelopen vijf jaar volgens een schadepreventieprogramma is gewerkt.  ‘Het blijkt  een mes te zijn dat aan twee kanten snijdt,’ zegt  Charlotte Bax van SWOV. ‘Het levert...

Publicatiedatum:

SWOV is half februari gestart met twee dieptestudies naar ongevallen met verschillende vormen van langzaam gemotoriseerd verkeer. Het SWOV-team voor diepteonderzoek bestudeert:

Publicatiedatum:

Verkeersveiligheid meten zonder ongevallencijfers weer een stap dichterbij

 

Publicatiedatum:

Oudere fietsers vinden van zichzelf dat zij goed in staat zijn om risico's in het verkeer te mijden - meer nog dan jongere fietsers. Tegelijkertijd voelen zij zich iets onzekerder op een elektrische fiets en passen zij hun snelheid aan naarmate de verkeerstaak moeilijker wordt.

Publicatiedatum:

Op 6 februari 2015 publiceerde SWOV de rapporten Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014 en Opschakelen naar meer verkeersveiligheid. Hierin wordt aangegeven welke extra inspanningen er kunnen worden gedaan om de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2020 binnen bereik te brengen.

Publicatiedatum: