Evenement

Nationaal Verkeersveiligheidscongres | NVVC2020

Evenement datum: 
16 apr 2020

Donderdag 16 april vindt het NVVC2020 plaats in Media Plaza in de Jaarbeurs in Utrecht. Met het congres willen de organiserende partijen de vakwereld een platform bieden om met elkaar te netwerken en kennis uit te wisselen. Het doel is nieuwe kennis los te weken, toegankelijk en bespreekbaar te maken en te verspreiden.

Aanpakken!

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Alle reden om samen aan de slag te gaan en dit onderwerp aan te pakken. Bij het NVVC2020 gaan we daarom aan de slag met de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico’s die in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid in 9 beleidsthema’s zijn gestructureerd. Deze thema’s bieden handvatten voor het #aanpakken van de verkeersonveiligheid in Nederland. Hoe pakt u het aan? Wat kunnen we leren van de aanpak van anderen? Hoe geeft u een risico gestuurde aanpak vorm? Informatie over tarieven en inschrijven vindt u hier.

Nationale verkeersveiligheidsprijs

Tijdens het NVVC wordt ook weer de Nationale Verkeersveiligheidsprijs uitgereikt. Heeft u een effectief projectresultaat, een innovatief product of een bijzondere samenwerking tot stand gebracht voor de verkeersveiligheid? Dien dan uw bijdrage in! We zijn vooral op zoek naar die initiatieven die het gedachtengoed van het SPV verder brengen dus gericht op samenwerking, risico-gestuurd werken en ook op het terugdringen van risico’s die liggen onder de negen SPV-thema’s. Verder moet het te belonen initiatief anderen inspireren en aanzetten om zelf aan de slag te gaan. Indienen kan tot uiterlijk 1 maart via nvvc-congres.nl/nvvp.


Het NVVC is hét congres op verkeersveiligheidsgebied en niet te missen voor de deskundigen vanwege het aanwezige netwerk, inhoud en primeurs op het vakgebied. De verkeersveiligheid verdient onze niet aflatende aandacht. Elk slachtoffer is er één teveel.

ANWB, SWOV en Veilig Verkeer Nederland organiseren samen het Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2020. Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitvoering ligt in handen van de werkgroep met ondersteuning van Columba Communications.

Topics

Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, -Voetganger, -Fiets, -Gemotoriseerde tweewieler, -Personenauto, -Vracht- en bestelverkeer, -Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal