Nieuws

De landelijke ambulancegegevens over verkeersslachtoffers kunnen een goede aanvulling zijn op de...

Publicatiedatum:

Een groot deel van de Nederlandse fietspaden is goed verlicht. Dit blijkt uit cijfers van de Fietsersbond, gepubliceerd in de verkeersveiligheidsvergelijker.nl

Publicatiedatum:

In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok een uur teruggezet: de wintertijd gaat dan in. SWOV onderzocht eerder of dit verschijnsel effect heeft op de verkeersveiligheid.

Publicatiedatum:

Een evaluatie van alternatieve elementen voor het huidige stelsel.

Publicatiedatum:

Een overzicht van in de handel verkrijgbare apparatuur om vermoeidheid en afleiding bij bestuurders te detecteren

Publicatiedatum:

Gepubliceerd: Voorstel voor een methode van risico-inventarisatie voor lichte elektrische voertuigen en Risico-inventarisatie van de BSO-bus. In de aanbiedingsbrief worden beide rapporten toegelicht.

Publicatiedatum:

Bekijk de infographic voor het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid in de Tweede Kamer.

Publicatiedatum:

Op 16 september promoveerde Angelique Tinga aan de Universiteit van Tilburg. Zij verdedigde haar proefschrift Assessment of learning through non-invasive neurophysiological measures.

Publicatiedatum:

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl is aangevuld met de slachtoffercijfers 2019. De website laat van alle Nederlandse gemeenten en provincies cijfers zien over verkeersveiligheid.

Publicatiedatum:

In de periode 2010-2019 vielen er gemiddeld onder voetgangers 59 doden per jaar, waaronder relatief veel ouderen. De slachtoffers vallen vooral door een botsing met een auto waarbij de rijsnelheid van het autoverkeer, de inschatting door de voetganger van de snelheid van de auto, afleiding en verlichting een belangrijke rol spelen.

 
Publicatiedatum: