Nieuws artikel

Europese Commissie stelt doelstelling 2030: halvering aantal verkeersslachtoffers

De Europese Commissie heeft op 17 mei de verkeersveiligheidsdoelstelling voor 2030 bepaald op een halvering van het aantal verkeersslachtoffers. Om die doelstelling te bereiken komt er regelgeving voor de veiligheidseisen aan voertuigen, de weginfrastructuur en een strategie voor de invoering van zelfrijdende auto’s. Jaarlijks komen er in de EU ongeveer 25.000 mensen om in het verkeer.

Voertuigeisen

De nieuwe voertuigeisen die de Europese Commissie aankondigt, zijn een update van de eisen die uit 2009 stammen en richten zich op het verplicht uitrusten van nieuwe auto’s met rijtaakondersteunende en veiligheidssystemen zoals de Intelligente Assistentie (ISA) en een automatisch noodremsysteem (Automated Emergency Braking of AEB), maar ook verscherpte botsveiligheidseisen voor nieuwe auto´s. Van de nieuwe veiligheidseisen wordt verwacht dat dit in 2032 meer dan 2000 doden in de EU per jaar kan besparen.

In de online publicatie van SWOV en RAI Vereniging veiligonderwegmetdeauto.nl wordt becijferd dat auto’s de afgelopen 10 jaar 30 tot 40% veiliger zijn geworden. Het gecombineerd gebruik van systemen als Advanced Cruise Control (ACC), AEB en Forward Collission Warning (FCW) kan het aantal kop-staartbotsingen met letsel zo’n 40 procent terugdringen.

Herziening veiligheidsstandaarden voor infrastructuur

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat de veiligheidsstandaarden voor het hoofdwegennet zullen worden herzien. Betere veiligheidsstandaarden voor wegen moet in 2030 meer dan 3000 verkeersdoden kunnen voorkomen, verwacht de Commissie.

Strategie Zelfrijdende Auto’s

Om de zelfrijdende auto’s in de toekomst veilig in het verkeer in te bedden kondigt de Europese Commissie een samenwerkingsverband aan tussen de EU, lidstaten en de voertuig- en technologie-industrie. De strategie die hiervoor is uitgezet, behelst regelgeving omtrent zelfrijdende auto’s en een netwerk van wegen en telecom die ondersteunend moeten zijn aan deze voertuigen. Ook zullen verschillende ethische vragen beantwoord moeten worden, zoals hoe zelfrijdende auto’s zich moeten ‘gedragen’ als een ongeval niet (meer) te vermijden is.

Link naar veiligonderwegmetdeauto.nl

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Personenauto, Infrastructuur, Visie & beleid, Internationaal