Nieuws artikel

EU-Project VIRTUAL: met virtuele botsproeven verkeersveiligheid verbeteren

Met informatie uit botsproeven kan de verkeersveiligheid worden verbeterd. De EU financiert daarom nu een grootschalig onderzoeksproject waarin methodes worden ontwikkeld om ook 'virtueel' botsproeven te kunnen doen. Het project heet VIRTUAL en staat voor 'Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety'.

Binnen het project worden virtuele testmethoden ontwikkeld. Ook worden verschillende open source modellen van het menselijk lichaam (OS-HBM) ontwikkeld, voor zowel mannen als vrouwen: voetganger, fietser, passagier (zittend én staand) in het openbaar vervoer. Deze modellen kunnen worden gebruikt in consumententests, waarbij fysieke botsproeven worden aangevuld met virtuele tests, om daarmee de beste veiligheidsinnovaties te kunnen onderscheiden. 

Het project zal resulteren in virtuele modellen van een gemiddelde vrouw en een gemiddelde man, waarvan de eigenschappen kunnen worden aangepast. De modellen zullen actieve spierfuncties hebben, zodat ook hiermee gesimuleerd kan worden wat er met het menselijk lichaam gebeurt vóór en tijdens een ongeval. Het zal mogelijk zijn de modellen te schalen op basis van specifieke eigenschappen, maten en leeftijden.

Het project dat in juni 2018 van start ging heeft een looptijd van vier jaar. In totaal zijn vijftien organisaties uit acht verschillende landen betrokken. Nederlandse partners zijn W2Economics en SWOV, waarbij SWOV met name verantwoordelijk is voor de disseminatie. Meer informatie over het project vindt u op de onlangs gelanceerde website: projectvirtual.eu

Geïnteresseerd in Human Body Modeling? Bezoek dan zeker de VIRTUAL workshop op 17 oktober in Berlijn. 

 

project_virtal_eu.png