Nieuws artikel

EU project Levitate wil Europa helpen met zelfrijdende toekomst

In december 2018 is het EU-project Levitate van start gegaan. Het project moet zicht geven op de vraag hoe zelfrijdende voertuigen problemen op het gebied van verkeersveiligheid, congestie en het milieu kunnen helpen op te lossen. Levitate moet overheden – centraal, regionaal en lokaal - helpen bij het beoordelen welke impact nieuwe technologieën kunnen hebben op transport en mobiliteit.

Het project – waarin SWOV deelneemt - wordt geleid door de Universiteit van Loughborough. SWOV zal zich binnen het project bezig houden met de methodiekontwikkeling en de evaluatie van het effect van de verkeersveiligheid van gekoppelde en geautomatiseerde voertuigen. SWOV zal zich ook bezig gaan houden met de ontwikkeling van een beleidsondersteunende tool. Tot slot werkt SWOV mee aan het werkpakket dat verantwoordelijk is voor de communicatie en disseminatie van de resultaten.

De vier hoofddoelen van Levitate:

 1. Ontwikkelen van een online 'toolkit' die stedenplanners helpt om te anticiperen op de impact van autonome mobiliteit en de bijbehorende ontwerpinfrastructuur
 2. Ontwikkelen van scenario’s voor de infrastructuur, gebaseerd op mobiliteitstechnologie, voor stedelijke shuttles, personenauto's en vrachtdiensten
 3. Ontwikkelen va een methode voor het beoordelen van de effecten op korte, middellange en lange termijn van autonome mobiliteitssystemen op mobiliteit, veiligheid, milieu, maatschappij en andere gebieden
 4. Toepassen van de methoden en voorspellen van de impact van geautomatiseerd transprot transport in verschillende omgevingen

Samenwerkingspartners in het project:

 • Loughborough University, United Kingdom (lead)
 • Austrian Institute of Technology (AIT), Austria
 • Aimsun, Spain
 • National Technical University of Athens (NTUA), Greece
 • Cities and Regions for Sustainable Transport (POLIS), Belgium
 • Institute for Transport Economics (TOI), Norway
 • Transport for Greater Manchester (TFGM), United Kingdom
 • City of Vienna, Austria
 • Queensland University of Technology, Australia
 • Tongji University (TJU), China
 • University of Michigan, United States

Thema's

Technologie & ITS, Internationaal
Print this page