Nieuws artikel

ETSC: herziening EU-regels nodig inzake medische keuring rijgeschiktheid

Volgens de European Transport Safety Council (ETSC) moet de huidige EU-aanpak voor de medische keuring inzake de rijgeschiktheid, grondig worden herzien. Zo zou er binnen de EU een gestandaardiseerd screeningproces moeten komen, waarin de huisarts een grotere rol zou moeten spelen. Dit staat in het ETSC-rapport Are medical fitness to drive procedures fit for purpose?

In het rapport stelt de ETSC dat veel EU-landen nog steeds een leeftijdgebonden medische beoordeling hanteren, ondanks het feit dat studies hebben aangetoond dat specifieke medische aandoeningen, middelenmisbruik, psychische stoornissen, epilepsie en diabetes belangrijkere risicofactoren zijn dan leeftijd. Een verplichte leeftijdgebonden screening van oudere automobilisten is volgens het ETSC-rapport niet effectief gebleken bij het voorkomen van ernstige aanrijdingen.

Alcoholslot

De ETSC bepleit voorts om het mogelijk te maken dat personen die alcoholafhankelijk zijn deel kunnen nemen aan een alcoholslotprogramma. De huidige EU-regels verbieden expliciet de afgifte van rijbewijzen aan mensen die afhankelijk zijn van alcohol, maar voorkomen niet dat alcoholverslaafden toch achter het stuur kunnen kruipen. Volgens de ETSC blokkeren de huidige EU-regels de toegang tot een van de meest effectieve instrumenten om herhaalde overtredingen onder invloed van alcohol te voorkomen: een alcoholslot met een rehabilitatieprogramma.

Lees het ETSC-persbericht en het rapport (Engelstalig)

Lees ook het SWOV-rapport R-2020-21 Alternatieven voor het huidige stelsel medische rijgeschiktheid

 

Thema's

Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal