Nieuws artikel

Doe mee: onderzoek trainingsprogramma gevaarherkenning

SWOV ontwikkelt in samenwerking met de TU Delft een trainingsprogramma voor fietsers op e-bikes. Het doel van de training is om hen beter gevaarlijke verkeerssituaties te laten herkennen.

Wat houdt het onderzoek in?

In het onderzoek wordt niet gefietst. Het gaat om een interactieve training op een pc. In die training krijgt u onder andere filmpjes te zien die genomen zijn vanaf een e-bike. Daarover worden u vragen gesteld en krijgt u instructie. Na de training maakt u een gevaarherkenningstest. Dit gebeurt ook weer achter een pc. In die test moet u zo snel mogelijk op een knop drukken zodra u een gevaar herkent. Helemaal aan het einde vult u nog een vragenlijst in en u zult ook nog een interview krijgen. Inclusief uitleg en oefenen neemt de training, de test, het invullen van de vragenlijst en het interview ongeveer twee uur in beslag.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Tussen medio oktober en medio december 2017 in Den Haag en Delft.

Wie zoeken wij?

  • U heeft een e-bike.
  • U fietst minimaal 3 keer per week op deze e-bike.
  • U heeft tussen medio Oktober en medio December 2017 twee uur de tijd om bij onze faciliteiten in Den Haag of Delft aanwezig te zijn.

Hoe meldt u zich aan?

Laat ons via dit formulier weten dat u aan dit onderzoek wilt deelnemen.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u mailen naar natalia.kovacsova@swov.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat krijgt u van ons?

Voor deelname aan het onderzoek ontvangt u na afloop een cadeaubon van 25 euro. 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen gedurende het onderzoek en worden na afloop uit ons bestand verwijderd (tenzij u voor een volgend onderzoek benaderd wilt worden). De gegevens verkregen uit dit onderzoek worden volledig anoniem verwerkt. Het is daardoor niet mogelijk om uit de rapportage op te maken wie aan het onderzoek hebben deelgenomen.

Send by email