Nieuws artikel

Deelnemers gezocht: onderzoek veilig autorijden met beginnende dementie

De uitvoering van het project ‘Blijven autorijden met de ziekte van Alzheimer?’ wordt weer opgestart na een tijdelijke stop vanwege de coronamaatregelen. De verwachting is dat medio augustus 2021 het onderzoek op een veilige manier, en binnen de geldende maatregelen weer voortgezet kan worden. 

SWOV onderzoekt veilig autorijden met beginnende ziekte van Alzheimer. SWOV heeft, op basis van eerder onderzoek, een methode ontwikkeld om de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende ziekte van Alzheimer te beoordelen. Maar zegt deze beoordeling ook iets over de rijgeschiktheid in de dagelijkse praktijk? En kan er op een goede manier voorspeld worden hoe lang iemand met beginnende ziekte van Alzheimer rijgeschikt blijft? Het vervolgonderzoek moet antwoord geven op deze vragen.

SWOV zoekt deelnemers aan het vervolgonderzoek. Deelnemers worden 18 maanden gevolgd. In deze periode doen zij verschillende tests bij SWOV, wordt hun rijgedrag geregistreerd en doen ze bij het CBR drie keer een rijtest in de eigen auto. Deelnemers krijgen op grond van het onderzoek onder andere een vrijblijvend persoonlijk advies over hun rijgeschiktheid waarbij niemand zijn rijbewijs kan kwijtraken.

Meer informatie over het onderzoek en deelname eraan is te vinden in de folder. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via onderzoek@swov.nl en 06 - 22164836.

Thema's

Mens, gedrag & verkeer