Nieuws artikel

CycleRAP: proactief beoordelen van veiligheid fietsinfrastructuur

Om de veiligheid van fietsinfrastructuur te kunnen beoordelen heeft SWOV in opdracht van de ANWB gewerkt aan de doorontwikkeling van het instrument CycleRAP. Met dit instrument wordt bepaald welke factoren de kans op een fietsongeval kunnen verhogen. De hoeveelheid gemotoriseerd en fietsverkeer, het verloop van de weg, en dichtheid van rotondes en kruispunten zijn voorbeelden van dit soort factoren.

In 2013 nam de ANWB het initiatief voor het project CycleRAP met als doel om een proactief instrument te ontwikkelen dat wegbeheerders kan ondersteunen bij de beoordeling – en uiteindelijk aanpak – van de (on)veiligheid van fietsinfrastructuur. In 2015 heeft SWOV een groot aantal fietspaden langs 50 km/uur-wegen in Amsterdam beoordeeld op basis van de CycleRAP-methodiek. De scores die hieruit kwamen zijn vervolgens vergeleken met ongevallengegevens op de beoordeelde trajecten.

In 2017 zal er nog eens 1100 kilometer fietsinfrastructuur worden beoordeeld. Dit gebeurt in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland, de metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Flevoland en Waterschap Rivierland.

Thema's

Vervoerswijzen, Fiets, Infrastructuur, Visie & beleid