Nieuws artikel

CROW en SWOV tekenen intentieverklaring

De vruchtbare samenwerking tussen SWOV en CROW als kennisalliantie voor Kennisnetwerk SPV is donderdag 5 maart bezegeld met een intentieverklaring.

Met de ondertekening van de verklaring door CROW-directeur Pieter Litjens en SWOV-directeur Peter van der Knaap hebben beide partijen de wederzijdse verantwoordelijkheden en procedures vastgelegd.

Over Kennisnetwerk SPV

Doel van het kennisnetwerk is overheden te helpen de verkeersveiligheidsrisico’s beter in kaart te brengen en de risico gestuurde aanpak verder te ontwikkelen. Daarmee werkt het kennisnetwerk mee aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

Thema's

Visie & beleid