Nieuws artikel

Brief van minister over Opschakelen naar meer verkeersveiligheid

Op 24 juni heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij reageert op het SWOV-rapport Opschakelen naar meer verkeersveiligheid.

Op 6 februari 2015 publiceerde SWOV de rapporten Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014 en Opschakelen naar meer verkeersveiligheid. Hierin is aangegeven welke extra inspanningen er kunnen worden gedaan om de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2020 binnen bereik te brengen.

Het rapport Opschakelen naar meer verkeersveiligheid is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ANWB en RAI Vereniging.