Nieuws artikel

Automated vehicles in traffic: how will pedestrians and cyclists react

Zelfrijdende voertuigen worden in een snel tempo ontwikkeld en automatische besturingssystemen worden steeds geavanceerder. Op termijn zullen volledig zelfrijdende voertuigen wellicht een normale vervoerswijze op onze wegen zijn. Er zal echter wel een overgangsperiode zijn waarin een combinatie van handmatig bestuurde, gedeeltelijk zelfrijdende en volledig zelfrijdende voertuigen aan verkeer deelneemt.

Het recent verschenen SWOV-rapport Safe interaction between cyclists, pedestrians and automated vehicles onderzoekt wat er vanuit het perspectief van voetgangers en fiets bekend is over de interacties tussen (gedeeltelijk) zelfrijdende voertuigen en kwetsbare weggebruikers.

Lees het hele artikel (PDF)

Thema's

Vervoerswijzen, Voetganger, Fiets