Nieuws artikel

Artikel: Registratie van alcohol in officiële crashstatistieken: onderrapportage en procedures om statistieken te verbeteren

SWOV-onderzoekers Vissers, Houwing en Wegman publiceerden het artikel 'Recording of alcohol in official crash statistics: underreporting and procedures to improve statistics’ in Journal of the Australasian College of Road Safety.

Wereldwijd sterven jaarlijks 1,25 miljoen mensen bij verkeersongevallen en algemeen wordt erkend dat rijden onder invloed van alcohol een belangrijke risicoverhogende factor is. Officiële statistieken van alcoholgerelateerde ongevallen onderschatten waarschijnlijk alcoholgerelateerde ongevallen en slachtoffers, omdat officiële statistieken te lijden hebben van onderrapportage.

Deze studie beoogt een goed inzicht te krijgen in de definities, wetgevingen en rapportageprocedures van aan alcohol gerelateerde verkeersslachtoffers, om een nauwkeurige schatting te maken van het probleem van rijden onder invloed en aanbevelingen om de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van officiële statistieken te verbeteren.

Lees het artikel »