Nieuws artikel

Artikel: The MMSE should not be the sole indicator of fitness to drive in mild Alzheimer’s dementia

SWOV-onderzoekers Davidse en Doumen waren mede-auteurs van het artikel 'The MMSE should not be the sole indicator of fitness to drive in mild Alzheimer’s dementia' dat onlangs gepubliceerd werd in het tijdschrift Acta Neurologica Belgica.

Aangezien de ziekte van Alzheimer de rijprestaties kan beïnvloeden, worden patiënten met de ziekte van Alzheimer beoordeeld op rijgeschiktheid. Daarvoor wordt vaak gebruik gemaakt van rijtesten op de openbare weg, maar er zijn ook pogingen ondernomen om de rijgeschiktheid in een klinische setting te beoordelen. Bij voorkeur wordt snel na de diagnose van Alzheimer een eerste indicatie gegeven van de rijgeschiktheid, aan de hand van een enkele test zoals de Mini-Mental State Examination (MMSE).

Het doel van deze studie was te onderzoeken of de MMSE gebruikt kan worden om de prestatie van Alzheimerpatiënten op de rijtest op de weg te voorspellen.

Lees verder »

Print this page