Nieuws artikel

Artikel: An analysis of official road crash cost estimates in European countries

SWOV-onderzoeker Weijermars droeg mede bij aan het artikel 'An analysis of official road crash cost estimates in European countries' in Safety Sciense. Het artikel geeft een overzicht van de officiële kosten  van de preventie van verkeersongevallen, verkeersdoden- en gewonden in 31 Europese landen.

Lees verder (gratis) »

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal
Print this page