Nieuws artikel

Artikel: Adherence to driving cessation advice given to patients with cognitive impairment and consequences for mobility

SWOV-onderzoekers Davidse en Doumen droegen bij aan het artikel 'Adherence to driving cessation advice given to patients with cognitive impairment and consequences for mobility'. Autorijden houdt verband met sociale participatie. Daarom kunnen oudere bestuurders terughoudend zijn om te stoppen met autorijden. 

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of patiënten met cognitieve stoornissen zich houden aan het advies om te  stoppen met autorijden na een beoordeling van geschiktheid om te rijden. Ook wordt gekeken naar de consequenties met betrekking tot mobiliteit.

Lees het artikel »

Thema's

Vervoerswijzen, Personenauto, Risico's
Print this page