Nieuws

Muziek luisteren tijdens het fietsen verslechtert de auditieve waarneming van fietsers en kan het bewustzijn van naderende voertuigen verminderen. Als de verminderde gehoorperceptie niet wordt gecompenseerd door de fietser zelf of door andere betrokken weggebruikers, kunnen ongevallen plaatsvinden.

Publicatiedatum:

SWOV zoekt 65-plussers voor het testen van een methodiek die onderscheid kan maken tussen mensen met de ziekte van Alzheimer die nog geschikt zijn om auto te rijden en mensen die dit beter niet meer kunnen doen. We zoeken deelnemers voor de controlegroep van dit onderzoek. 

Publicatiedatum:

629 doden en meer dan 21.000 ernstig gewonden is de tol die ons wegverkeer inmiddels eist. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de ambitie om de negatieve trend te doorbreken. De aantallen stijgen de laatste jaren. Volgens SWOV-directeur Peter van der Knaap is dat mogelijk: ‘Maar dan moeten we dit jaar wél doorpakken!’

Publicatiedatum:

Verkeersveiligheidsambities Zuid-Holland: jonge bestuurders, ouderen en fietsers

Publicatiedatum:

Een methodische verdieping en een verdere verkenning van de kwantificering van de safety performance indicator (SPI) roodlichtnegatie.

Publicatiedatum:

Kennishiaten over de interactie tussen zelfrijdende voertuigen, fietsers en voetgangers.

Publicatiedatum:

Met informatie over weggedeelten die met een aselecte steekproef worden verzameld, kan de veiligheid van de infrastructuur worden bepaald.

Publicatiedatum:

Tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC) wordt de Nationale Verkeersveiligheidsprijs uitgereikt. De prijs is bedoeld voor diegene die verkeersveiligheid op onverwachte wijze naar een hoger plan tilt.

Publicatiedatum:

Erik Asmussen geldt als de grondlegger van het wetenschappelijk onderzoek naar verkeersveiligheid in Nederland en daarmee heeft hij de basis gelegd voor 'Duurzaam Veilig Wegverkeer(externe link)'.

Publicatiedatum: