Nieuws

Op 23 april organiseert LEVITATE een webinar. Dit webinar geeft inzicht in oplossingen voor autonoom vrachtvervoer en de impact en mogelijkheden ervan in de transportsector.

Publicatiedatum:

Tijdens de coronacrisis werken alle SWOV-medewerkers vanuit huis. Op de hoogte blijven van ons verkeersveiligheidsonderzoek?

Publicatiedatum:

De vruchtbare samenwerking tussen SWOV en CROW als kennisalliantie voor Kennisnetwerk SPV is donderdag 5 maart bezegeld met een intentieverklaring.

Publicatiedatum:

Donderdag 5 maart vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Handhaving in het verkeer plaats. Met het oog op de volle agenda heeft SWOV een infographic gemaakt met relevante informatie.

Publicatiedatum:

SWOV-onderzoeker Diane Cleij promoveerde op 4 februari aan de TU Delft op haar proefschrift 'Measuring, modelling and minimizing perceived motion incongruence for vehicle motion simulation'.

Publicatiedatum:

Woensdag 5 februari vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid plaats. Met het oog op de volle agenda heeft SWOV een infographic gemaakt met relevante informatie.

Publicatiedatum:

SWOV heeft een onderzoek uitgevoerd naar het effect van appen met de telefoon in een houder op het rij- en kijkgedrag van automobilisten versus het appen met de telefoon in de hand.

Publicatiedatum:

Een consortium bestaande uit Vias (België) en SWOV (Nederland) zal de 'European Road Safety Observatory' (ERSO) per 1 februari actualiseren. Vias zal het project leiden, maar het werk zal gelijk verdeeld worden over de twee partners.

Publicatiedatum:

Een terugblik op het SWOV Kenniscafé van 12 december 2019.

Publicatiedatum:

In 2018 vielen er 678 doden en 21.700 ernstig verkeersgewonden. De dalende trend in het aantal verkeersdoden is tot stilstand gekomen en lijkt vanaf 2013 zelfs om te buigen in een stijgende trend.

Publicatiedatum: