Monitor 2018

In 2017 vielen er in het Nederlandse verkeer 613 doden en 20.800 ernstig gewonden. Om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen is het noodzakelijk dat er effectieve maatregelen worden genomen, met speciale aandacht voor fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers en de onveiligheid op 30- en 60 km/uur-wegen. Dit staat in de Monitor Verkeersveiligheid 2018 die SWOV op 6 december 2018 heeft gepubliceerd.

Dashboards

werkelijke_aantal_doden.png tegenpartij_op_geregistreerde_doden.png wegtype_op_geregistreerde_doden.png

Print this page