Samenwerking

Een groot deel van het SWOV-onderzoek wordt gedaan met subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast doet SWOV ook veel onderzoek in opdracht van derden.

In 2019 betrof dat onder meer: