Programma-adviesraad

De Programma-Adviesraad (PAR) bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die belang hebben bij de resultaten van het SWOV-onderzoek: de rijksoverheid, de provinciale en lokale overheid, particuliere organisaties en politie en/of Openbaar Ministerie.

Op 31 december 2019 was de PAR als volgt samengesteld:

 • dhr. R. Aarse (Transport en Logistiek Nederland);
 • dhr. C. Boutens (RAI Vereniging);
 • mw. M. Burghgraef (TeamAlert)
 • dhr. A. Heil (Nationale Politie Oost-Brabant);
 • dhr. M. Ludeking (Rijkswaterstaat;
 • mw. M. Leter (Vereniging Nederlandse Gemeenten);
 • mw. S. Kluit, MSc (Fietsersbond);
 • dhr. L. Lamb (Veilig Verkeer Nederland);
 • mw. L. Molenkamp (provincie Noord-Holland);
 • dhr. F. Smith (ANWB);
 • dhr. W. van Tilburg (CROW);
 • mw. N. Vollebregt ( Vereniging Verkeersslachtoffers );
 • dhr. R. Weurding (Verbond van Verzekeraars).