Verkeersveiligheidscijfers: risico

Risico per vervoermiddel
Werkelijk aantal doden - reizigerskilometers

Ernstig gewonden per 100.000 inwoners

Ernstig gewonden- Reizigerkilometers

 

Werkelijk aantal-Inwoners

Werkelijk aantal-reizigerskilometers

Print this page