Fact

Wegwijzer - Hoe wordt het werkelijk aantal ernstig verkeersgewonden bepaald?

Om het werkelijk aantal ernstig verkeersgewonden (EVG) te bepalen wordt de politieregistratie (BRON) gecombineerd met de medische registratie (LBZ).

Wanneer is iemand ernstig verkeersgewond?

Ernstig verkeersgewonden zijn personen die als gevolg van een verkeersongeval in Nederland ernstig gewond zijn geraakt. Deze gewonden worden voor een deel beschreven in de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ - voorheen Landelijke Medische Registratie; LMR) die wordt bijgehouden door Dutch Hospital Data in opdracht van de ziekenhuizen. Met 'ernstig gewond' wordt bedoeld dat zij opgenomen en behandeld zijn in een (Nederlands) ziekenhuis en ten minste een letsel met AIS-waarde van 2 of hoger hebben. AIS staat voor Abbreviated Injury Scale. De waarde dat een letsel op deze schaal heeft, geeft de ernst van het letsel aan. De waarde van de Maximum AIS (MAIS) geeft het ernstigste letsel bij een slachtoffer aan.

Door koppeling met BRON en correctie voor ontbrekende verkeersslachtoffers wordt het werkelijk aantal ernstig verkeersgewonden vastgesteld.

Wat zijn de verschillen met de periode vóór 2010?

Voorheen werden slachtoffers die opgenomen werden in het ziekenhuis als ernstig gewond beschouwd. Of iemand in het ziekenhuis opgenomen was, werd afgeleid uit het registratieformulier van de politie. Uit vergelijking van de politieregistratie (BRON) met de Landelijke Medische Registratie (LMR) is gebleken dat

  • in het ziekenhuis opgenomen verkeersslachtoffers niet noodzakelijk (ernstig) gewond zijn. Het komt voor dat ze slechts ter observatie worden opgenomen.
  • de informatie op het politieformulier niet altijd juist is. Veel verkeersslachtoffers die volgens BRON in het ziekenhuis zijn opgenomen, blijken in de LMR onvindbaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze slachtoffers na behandeling op de afdeling Spoedeisende Hulp weer naar huis konden. Aan de andere kant zijn er ook slachtoffers die volgende de politie licht gewond zijn geraakt, die toch in het ziekenhuis opgenomen blijken te zijn met ernstig letsel.

Deze constatering heeft in 2010 geleid tot een nieuwe definitie van ernstig gewonden: de 'ernstig verkeersgewonden'. Sinds dat jaar wordt deze definitie gebruikt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor monitoring en verkeersveiligheidsbeleid.

Meer lezen? 

Meer over het bepalen van het aantal ernstig verkeersgewonden vindt u in het rapport Gegevensbronnen; Uitgebreid overzicht.

Afbeeldingen

Factsheet

Geactualiseerd

02 mei 2017

Deze factsheet gebruiken?