Fact

Verkeersdoden - Hoe is het aantal verkeersdoden verdeeld over de verschillende soorten wegen ?

Als we willen weten hoeveel verkeersdoden er vallen op verschillende soorten wegen, zijn we aangewezen op de registratie door de politie die door Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt verwerkt tot het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON). Van de 610 verkeersdoden in 2020 zijn er 515 in BRON geregistreerd, en 95 alleen in de verkeersdodenstatistiek van het CBS. Dat betekent dat we van 16% van de ongevallen in 2020 – het deel dat alleen door het CBS wordt geregistreerd – niet weten waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast geldt ook voor 3% van de doden die wel in BRON te vinden zijn, dat we niet weten of het ongeval waar ze bij betrokken waren binnen of buiten de bebouwde kom heeft plaatsgevonden (zie Afbeelding 6) en van 2% van de gevallen weten we niet welke snelheidslimiet er gold op de weg waar het ongeval gebeurde (zie Afbeelding 7).

Van de verkeersdoden in de politieregistratie (BRON) is 59% buiten de bebouwde kom gevallen (50% van het totaal aantal doden). De overige 37% (31% van alle doden) viel in ongevallen binnen de bebouwde kom. Dit is afgebeeld in Afbeelding 6.

Afbeelding 6. Verkeersdoden 2020 naar binnen en buiten de bebouwde kom. Bronnen: IenW (BRON), CBS, bewerking SWOV.

 

Afbeelding 7 toont de doden naar snelheidslimiet. Hier is te zien dat op 50km/uur-wegen en op 80km/uur-wegen het grootste aandeel verkeersdoden valt (op beide groepen wegen 23% van het totale aantal doden; dit is 28% van de in BRON geregistreerde doden). Ook op 60km/uur-wegen valt een aanzienlijk deel, namelijk 17% van de verkeersdoden (20% van de doden in BRON). Op wegen met een snelheidslimiet van 100, 120 of 130 km/uur) valt 9% van de doden (11% in BRON). Op 30km/uur-wegen is het aandeel vergelijkbaar (8% in totaal, 9% in BRON).

Van het werkelijke aantal dodelijke ongevallen in 2020 gebeurde 55% op wegvakken en 30% op kruispunten (zie Afbeelding 8; respectievelijk 65% en 35% van de door de politie geregistreerde aantallen in BRON).

Afbeelding 7. Verkeersdoden 2020 naar snelheidslimiet. Bronnen: IenW (BRON), CBS, bewerking SWOV.

 

Afbeelding 8. Verkeersdoden 2020 naar wegvak en kruispunt. Bronnen: IenW (BRON), CBS, bewerking SWOV.

 

Afbeelding 9 toont de verkeersdoden 2020 in ongevallen naar wegbeheerder. Het grootste deel van de verkeersdoden in Nederland valt op gemeentelijke wegen (52% van het totaal, 61% van de geregistreerde aantallen in BRON), gevolgd door provinciale wegen (21% totaal en 25% in BRON) en wegen van het Rijk (10% totaal en 11% in BRON). De minste doden gebeuren op wegen van overige wegbeheerders zoals waterschappen (2% totaal, 3% in BRON). Deze cijfers reflecteren niet alleen de mate van gevaar op deze wegen, maar vooral ook de hoeveelheid wegen en verkeer over deze wegen.

Afbeelding 9. Verkeersdoden 2020 naar wegbeheerder. Bronnen: IenW (BRON) CBS, bewerking SWOV.

Afbeeldingen

Factsheet

Deze fact hoort bij:

Geactualiseerd

14 apr 2021

Trefwoorden

Cijfers, ongeluk, verkeersslachtoffer

Deze factsheet gebruiken?