Fact

Snelheid - Hoe wordt de snelheidslimiet bepaald?

Er is in Nederland geen vastgelegde systematiek om de snelheidslimiet op een weg of wegvak te bepalen. De functie van een weg en de ligging binnen of buiten de bebouwde kom zijn de belangrijkste factoren. Daarnaast speelt, in het bijzonder op autosnelwegen, een combinatie van bereikbaarheid, doorstroming, milieu en veiligheid een rol. Wanneer alleen verkeersveiligheid het uitgangspunt zou zijn, zouden de limieten beduidend lager liggen (Wegman & Aarts, 2005). Tabel 2 toont de veilige snelheden voor een aantal wegtypen en potentiële conflicten, waarbij ‘veilig’ betekent dat 90% van de aanrijdingen die bij die snelheid nog plaatsvinden zonder ernstig letsel afloopt.

Tabel 2. Veilige snelheden voor enkele wegtypen en potentiële conflicten (naar Tingvall & Haworth, 1999).

 

Afbeeldingen

Factsheet

Deze fact hoort bij:

Geactualiseerd

21 nov 2016

Thema's

Deze factsheet gebruiken?