Fact

Kosten verkeersongevallen - Hoeveel kosten verkeersongevallen de maatschappij?

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat op € 17 miljard in 2018 (€ 15,8 tot € 18,6 miljard [1]). Dit is vergelijkbaar met ruim 2% van het bruto binnenlands product. De kosten per verkeersdode bedragen circa € 2,8 miljoen en per ernstig verkeersgewonde ruim € 300.000.

Ruim een derde van de totale kosten van verkeersongevallen (ongeveer 37%) is toe te rekenen aan ernstig verkeersgewonden, terwijl het aandeel van doden relatief gering is (naar schatting 11%). Lichtgewonden (behandeld op spoedeisende-hulpafdeling van een ziekenhuis) hebben een aandeel van circa 22% in de kosten en overige gewonden 6%. Ongeveer een kwart van de kosten is toe te rekenen aan ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS), zie Afbeelding 1.

De kosten bestaan zowel uit ‘harde’ economische kosten – zoals medische kosten en schade aan voertuigen – als uit immateriële kosten. Bij immateriële kosten gaat het om verlies van levensjaren en kwaliteit van leven. Bijna de helft van de totale kosten zijn immateriële kosten (zie ook de vraag Welke soorten kosten van verkeersongevallen zijn er?).

Afbeelding 1. Aandeel van doden, ernstig/licht/overige gewonden en ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS) in de totale kosten van verkeersongevallen (2018). Bron: KiM [1]

 

De cijfers voor 2018 zijn een eenvoudige actualisering van de kosten in 2009, het laatste jaar waarvoor de kosten uitvoerig zijn onderzocht [2]. Om tot een schatting van de kosten in 2018 te komen, zijn de kosten in 2009 (€ 12,5 miljard) aangepast aan de ontwikkeling van het aantal slachtoffers en aan inflatie. De kosten van UMS-ongevallen zijn, naast inflatie, geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de mobiliteit, omdat er geen goede cijfers zijn over het aantal UMS-ongevallen. Deze eenvoudige actualisatie impliceert dat de kostenschatting voor 2018 een vrij ruwe indicatie is. Algemene kostenstijgingen, zoals veranderingen in de kosten van medische zorg en het herstellen van voertuigschade, zijn in de berekeningen bijvoorbeeld niet meegenomen. Bovendien zijn de basisgegevens voor de meeste kostenposten (soms sterk) verouderd [3].

In de recentste update van KiM en W2Economics zijn immateriële kosten van lichtgewonden toegevoegd [1] (zie ook de vraag Welke soorten kosten van verkeersongevallen zijn er?). Hierdoor zijn de kosten circa € 3 miljard hoger dan volgens eerdere schattingen waarin deze kosten nog niet waren meegenomen.

De bandbreedte van de totale kosten (€ 15,8 tot € 18,6 miljard) is gebaseerd op de 95%-betrouwbaarheidsintervallen van de ‘value of a statistical life’ (waarvan de immateriële kosten zijn afgeleid (zie de vraag Welke soorten kosten van verkeersongevallen zijn er?) en van het aantal lichtgewonden. Het aantal lichtgewonden is bepaald door VeiligheidNL op basis van het Letsel Informatie Systeem [4].

In de cijfers zijn alleen kosten meegerekend die het gevolg zijn van verkeersongevallen. Kosten die worden gemaakt om verkeersongevallen te voorkomen waren in 2007 naar schatting € 2,3 miljard tot € 3,1 miljard [5]. Er zijn geen recentere schattingen van deze kosten.

Afbeeldingen

Factsheet

Deze fact hoort bij:

Geactualiseerd

24 mrt 2020

Deze factsheet gebruiken?