Fact

Helmen - Hoe effectief is een helm?

De kans op hoofdletsel bij een ongeval wordt door het dragen van een helm veel kleiner. Een internationale review van 61 studies over het gebruik van een motorhelm toont aan dat de kans op ernstig hoofdletsel met ongeveer 69% afneemt bij het dragen van een helm (Liu et al., 2007). De kans om te overlijden na een ongeval met een motor neemt met ongeveer 42% af.

Er is ook onderzoek gedaan naar de vraag of helmgebruik negatieve gevolgen kan hebben op het ontstaan van hoofd en nekletsel. In Zwitserland vonden Konrad et al. (1996) dat het dragen van een helm met een gewicht van 1500 gr of meer af te raden is vanwege het hogere risico op een schedel­basisbreuk.

Verder is onderzoek gedaan naar eventuele verschillen in effect tussen de verschillende helmtypen, met name de integraalhelm en de jethelm. Het is duidelijk dat een integraalhelm met een vast kinstuk de kans op letsel aan kin en gezicht aanzienlijk reduceert. Bij de jethelm ontbreekt deze bescherming. Onderzoek in respectievelijk Taiwan en Australië vond overigens geen verschil tussen de integraalhelm en jethelm wat betreft het ontstaan van letsel aan de ruggenwervel (Lin et al., 2004; O'Connor, 2005).

De kleur van de helm kan volgens Wells et al. (2004) wel van betekenis zijn bij het voorkómen van ongevallen. Het verschil in ongevallenkans tussen een zwarte en een witte helm is zelfs 24% in het voordeel van de witte. De oorzaak van dit verschil zou liggen in de betere zichtbaarheid van de motorrijder met de witte helm. Het kan echter niet worden uitgesloten dat er ook een persoonlijk­heids­verschil is tussen rijders die kiezen voor een witte of zwarte helm, zoals een groter veiligheidsbesef.

Afbeeldingen