Fact

Drugs - Wat is het effect van drugs- en geneesmiddelen op de rijvaardigheid?

Uit rijsimulatoronderzoek blijkt dat het effect van drugs en geneesmiddelen op de rijvaardigheid verschilt per type drug en zelfs binnen één type drug zijn er verschillen in de effecten [5] [6]. De tabel vat de mogelijke werking van verschillende drugstypen samen.

Van cannabis worden gebruikers 'high' of 'stoned' waardoor ze complexe rijtaken, waarbij de aandacht over verscheidene taken verdeeld moet worden, slechter kunnen uitvoeren. Cannabisgebruikers lijken zich echter bewust van de verminderde vaardig­heden en proberen hiervoor te corrigeren. Hierdoor kunnen de negatieve effecten geringer zijn dan verwacht. In combinatie met alcohol leidt cannabisgebruik echter weer tot een extra verslechtering van prestaties, doordat de negatieve effecten van beide stoffen elkaar versterken [7] [8].

Stimulerende drugs kunnen ertoe leiden dat men overmoedig wordt terwijl de controle over het voertuig juist minder wordt [6] [9].

Ook geneesmiddelen kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Het gebruik in Nederland ligt onder het Europese gemiddelde. Waarschijnlijk komt dit doordat in Nederland een strikt beleid heerst voor het voorschrijven van medicijnen [4]. In Nederland gaat het voornamelijk om benzodiazepines (slaap- en kalmeringsmiddelen, angstremmers) en SSRI’s (antidepressiva). Door de versuffende werking van deze middelen op de hersenen neemt de rijvaardigheid af [4]. Aangezien de negatieve effecten van benzodiazepines in combinatie met alcohol extra sterk zijn, wordt het gebruik van deze combinatie ontraden (zie bijvoorbeeld [7] en [9]).

Afbeeldingen