Fact

Bromfietsers - Hoeveel wordt er in Nederland op brom- en snorfietsen gereden?

De afstand (in reizigerskilometer) die op brom- en snorfietsen wordt afgelegd, ligt vrij stabiel op zo’n 1 miljard km per jaar. [iv] Op basis van deze cijfers is het niet mogelijk om een betrouwbare uitsplitsing te maken in het aantal kilometers dat op een bromfiets of op een snorfiets wordt gereden, noch een betrouwbare uitsplitsing van gereden afstanden naar leeftijd of geslacht. Wel kan onderscheid gemaakt worden naar het bezit van een snorfiets, bromfiets of brommobiel. Tabel 2 laat zien dat er de laatste jaren vooral een toename is geweest in het aantal snorfietsen, terwijl het aantal bromfietsen juist afneemt. Sinds 2012 zijn er meer snorfietsen dan bromfietsen in Nederland.

Tabel 2. Parkcijfers voor brom- en snorfietsen, gemeten op 1 januari van elk jaar (Bron: CBS-Statline).

 

Tabel 3 laat zien dat het niet voornamelijk jongeren zijn die een brom- of snorfiets bezitten. 46% van de snorfietsbezitters en 42% van de bromfietsbezitters is zelfs 50 jaar of ouder. Een kanttekening is dat voertuigbezit niet gelijk is aan voertuiggebruik. In verband met goedkopere verzekering zou het goed kunnen dat de ouders van de hoofdgebruiker de brom- of snorfiets op hun naam registreren.

Tabel 3. Leeftijd van brom- en snorfietsbezitters in 2017 (Bron: CBS-Statline).
 

[iv] Volgens de mobiliteitsenquêtes OVG/MON/OViN

Afbeeldingen

Factsheet

Deze fact hoort bij:

Geactualiseerd

02 okt 2017

Deze factsheet gebruiken?