Fact

Afleiding - Hoe vaak zijn automobilisten afgeleid in het verkeer?

Een groot deel van automobilisten blijkt bezig te zijn met activiteiten die hen kunnen afleiden. Naturalistic Driving onderzoek[i] laat zien dat automobilisten tot circa 50% van hun rijtijd aan afleidende activiteiten besteden [13] (zie ook Tabel 2, 3e kolom ‘Prevalentie’ in de vraag Hoe gevaarlijk is het als automobilisten zijn afgeleid in het verkeer?). De in omvang grootste afleidende activiteit bleek in dit onderzoek praten met passagiers: ongeveer 15% van de totale rijtijd. Ongeveer 6% tot 9% van de totale rijtijd waren automobilisten bezig met hun telefoon [13] [14]. Automobilisten luisteren ook graag naar muziek; ruim 90% van automobilisten luistert regelmatig naar muziek in de auto .

Ook een recente Nederlandse vragenlijststudie toont aan dat automobilisten vaak bezig zijn met afleidende activiteiten [4] (zie Tabel 1). 62% van de automobilisten in deze studie gaf aan zijn telefoon weleens te gebruiken tijdens het rijden. De telefoon werd vooral gebruikt om handsfree te bellen (42%) en berichten te lezen of te sturen (respectievelijk 39 % en 34%). Veel minder automobilisten, namelijk ruim 20%, rapporteerde weleens handheld te bellen. Er zijn ook prevalentiecijfers beschikbaar, verkregen uit observatiestudies (zie bijvoorbeeld [15] ). Deze cijfers geven aan hoeveel procent van de automobilisten op enig moment tijdens de rit bezig is met afleidende activiteiten; ze zijn daarom lager dan de cijfers verkregen uit vragenlijststudies die over de frequentie van afleidende activiteit in het algemeen gaan.

Een recente observatiestudie toonde aan dat vrijwel evenveel automobilisten handheld bellen als het scherm van de smartphone bedienen[ii] (respectievelijk 4% en 3%) [15]. Ook bleek dat twee keer zo veel automobilisten handheld belden als handsfree. Dit verschil kan komen omdat handsfree bellen lastiger kan worden waargenomen dan handheld bellen. Daarnaast bleken vrachtautochauffeurs vaker gebruik te maken van een mobiele telefoon dan automobilisten: 11% en 7% respectievelijk.

Bron van afleiding

Afleidende activiteit

% automobilisten bezig met een activiteit

Gesprek voeren

Handsfree bellen

42

Handheld bellen

22

Scherm bedienen

Berichten lezen/sturen

34/39

Iets opzoeken/checken op de telefoon

18

Maken van foto's/video's

16

Navigatie instellen op de telefoon

32

Telefoon bedienen om muziek op te zetten

12

Spelen van games

3

 
Tabel: 1. Percentage automobilisten dat aangeeft bezig te zijn geweest met verschillende afleidende activiteiten [4].
 

[i] Naturalistic Driving is een onderzoeksmethode, waarbij het natuurlijk rijgedrag van weggebruikers wordt geobserveerd door middel van apparatuur die op een onopvallende manier de voertuigbewegingen, het gedrag van de bestuurder (zoals oog-, hoofd- en handbewegingen) en de externe omstandigheden registreert.

[ii] Scherm bedienen was gedefinieerd als ‘het appen of iets dergelijks maar zichtbaar bezig op het scherm van het toestel.’

Afbeeldingen