Fact

Afleiding - Hoe afleidend is (lichtgevende) reclame langs de weg?

Reclameborden kunnen leiden tot veranderingen in het rij- en kijkgedrag van bestuurders. Onderzoek toont dat bestuurders trager reageren, een langere remafstand hebben en meer slingeren in aanwezigheid van reclameborden (zie bijvoorbeeld [29] [30] [31]). Een meerderheid van studies naar de effecten van reclameborden op het kijkgedrag, vindt dat de ogen van bestuurders vaker van de weg afdwalen in aanwezigheid van reclameborden. Dat geldt vooral voor borden met bewegende onderdelen, emotionele reclame-uitingen of borden in het centrale gezichtsveld (voor een overzicht zie [16]). Op basis van bestaande onderzoeken zijn echter geen eenduidige conclusies te trekken over de relatie tussen het plaatsen van reclameborden en een verhoging van het ongevalsrisico. Ter illustratie: Israëlisch onderzoek vond een afname van het aantal ongevallen op een weg nadat de statische reclameborden verwijderd waren [32] terwijl uit een Canadees onderzoek bleek dat de aanwezigheid van digitale reclameborden (rollende borden, waarin de reclame-uitingen om de paar seconden wisselden) die verlicht waren, niet had geleid tot een toename van het ongevalsrisico [33].

Naast commerciële reclame wordt er langs de weg ook ‘reclame’ gemaakt voor verkeersveiligheid, en voorlichting en informatie gegeven over doorstroming of filevorming. Hoewel deze voorlichtingsborden bedoeld zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren, zouden ze net als reclameborden bestuurders kunnen afleiden met juist een onbedoeld negatief effect op de verkeersveiligheid. Onderzoek naar dergelijke onbedoelde effecten is voor zover ons bekend nooit uitgevoerd.

De meeste landen hebben richtlijnen voor (digitale) reclameborden langs de kant van de weg. In Nederland is een CROW-handleiding ‘ Reclame langs wegen’ die aanbevelingen geeft om afleiding door reclameborden te verminderen door ze onder andere op voldoende afstand van de weg te plaatsten, niet op verkeersrelevante informatie laten lijken en ongewenst inhoud te vermijden (waarbij bijvoorbeeld sterke negatieve emoties worden opgeroepen) [34].

Afbeeldingen