Expert

dr. ir. Wendy Weijermars

Verkeersveiligheid in cijfers
Fiets
Personenauto
Gemotoriseerde tweewieler
Vracht- en bestelverkeer
Voetgangers
Risico's
Visie & beleid
Mens, gedrag & verkeer

Dr. ir. Wendy Weijermars is hoofd van de afdeling ‘Infrastructuur en Verkeer’ en is betrokken bij verschillende onderzoeken op dit terrein. Wendy is ook internationaal actief. Zij zit in de steering committee van het EU-project LEVITATE en coördineert de SWOV-activiteiten binnen dit project. 

In het verleden was Wendy verantwoordelijk voor de jaarlijkse Monitor Verkeersveiligheid en de verkeersveiligheidsverkenningen van SWOV. Daarnaast heeft ze zich bezig gehouden met de evaluatie van Duurzaam Veilig en met onderzoek naar letsels en letselgevolgen van ernstig verkeersgewonden. Als zodanig heeft zij een brede kennis van het vakgebied. 

In 2007 is Wendy Weijermars aan de Universiteit Twente gepromoveerd op het proefschrift Analysis of urban traffic patterns using clustering.

Print this page

Contact

Afdeling: Infrastructuur en verkeer
Telefoon: 070 3173 333