Expert

dr. ir. Wendy Weijermars

Verkeersveiligheid in cijfers
Fiets
Personenauto
Gemotoriseerde tweewieler
Vracht- en bestelverkeer
Voetgangers
Risico's
Visie & beleid
Mens, gedrag & verkeer

Dr. ir. Wendy Weijermars is verantwoordelijk voor de jaarlijkse Monitor Verkeersveiligheid en de verkeersveiligheidsverkenningen van SWOV. Daarnaast heeft Wendy zich bezig gehouden met de evaluatie van Duurzaam Veilig en met onderzoek naar letsels en letselgevolgen van ernstig verkeersgewonden. Als zodanig heeft zij een brede kennis van het vakgebied. Wendy is ook internationaal actief: in het EU project SafetyCube heeft zij het werkpakket ernstig verkeersgewonden geleid en de activiteiten van SWOV gecoördineerd en daarnaast neemt zij deel aan internationale werkgroepen, bijvoorbeeld de OECD-werkgroep ‘Implementation of a safe system’. In 2007 is Wendy Weijermars aan de Universiteit Twente gepromoveerd op het proefschrift Analysis of urban traffic patterns using clustering.

Print this page

Contact

Telefoon: 070 3173 333