Expert

dr. ir. Paul Schepers

Infrastructuur
Visie & beleid
Mens, gedrag & verkeer

Dr. ir. Paul Schepers is expert op het gebied van verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers, human factors in wegontwerp en risicogestuurd beleid. Tussen 2005 en 2019 was hij senior adviseur bij Rijkswaterstaat en adviseerde hij over verkeersveiligheid voor het wegbeheer van Rijkswaterstaat en voor het nationale beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

Paul studeerde geodesie aan de TU Delft en psychologie aan de Universiteit van Tilburg. In 2013 promoveerde Paul Schepers aan de TU Delft op het proefschrift A safer road environment for cyclists. Paul publiceerde in diverse wetenschappelijke tijdschriften over fietsveiligheid, zie dit overzicht.

Contact

Afdeling: Infrastructuur en verkeer
Telefoon: 070 3173 333