Expert

prof. dr. ir. Nicole van Nes

Prof.dr. ir. Nicole van Nes is hoofd van de afdeling ‘Interactie met Zelfrijdende Voertuigen’ en coördineert het onderzoek naar veiligheid in de transitie naar de autonome auto. In dat onderzoek wordt gekeken hoe verkeersdeelnemers omgaan met de nieuwe technologie waarmee hun eigen en andere voertuigen steeds meer zijn uitgerust.

Nicole is coördinator van het Europese project MEDIATOR, dat zich richt op een optimale afstemming tussen de menselijke bestuurder en (deels) autonome voertuigsystemen. Ze heeft ook veel ervaring met Naturalistic Driving-onderzoek en was coördinator van de grootschalige Europese Naturalistic Driving-studie UDRIVE.

Nicole is deeltijdhoogleraar 'Human Centered Design for Smart Mobility' bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Ze is bestuurslid bij Humanist, het Europese netwerk voor experts op het gebied van human factors in het transport. In 2016 was Nicole gastonderzoeker bij de Australian Road Research Board en in 2008-2009 bij Monash University Accident Research Centre (MUARC), eveneens in Australië. Nicole heeft Industrieel Ontwerpen gestudeerd aan de TU Delft en is gepromoveerd in de Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Print this page

Contact

Afdeling: Interactie met zelfrijdende voertuigen
Telefoon: 070 3173 333