Expert

Celina Mons, MSc

Vervoerswijzen
Personenauto
Risico's
Technologie & ITS
Mens, gedrag & verkeer

Celina Mons, MSc, doet onderzoek naar gedrag in het verkeer en de interactie tussen mensen en (deels) zelfrijdende voertuigen.  Zij maakt onder andere deel uit van het SWOV-team dat middels risico-inventarisaties advies uitbrengt aan de RDW over praktijkproeven met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg, zoals shuttles en pelotons.

Celina heeft in 2017 de master Applied Cognitive Psychology aan de Universiteit Leiden afgerond.

Print this page

Contact

Afdeling: Interactie met zelfrijdende voertuigen