Expert

Robert Louwerse, MSc

Vervoerswijzen
Fiets
Infrastructuur

Ir. Robert Louwerse is specialist op het gebied van diepteonderzoek naar verkeersongevallen, landbouwverkeer en de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid. Hij is verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. Robert is daarnaast gekwalificeerd verkeersveiligheidsauditor.

Robert Louwerse is verkeerskundige en studeerde aan de TU Delft met als specialisaties Dynamisch verkeersmanagement en Verkeersveiligheid.

Print this page

Contact

Afdeling: Infrastructuur en verkeer
Telefoon: 070 3173 333