Expert

Dr Peter van der Knaap

Dr. Peter van der Knaap is als directeur-bestuurder van SWOV thuis op elk gebied waarop SWOV actief is. Met name verkeerstoezicht, de risicogestuurde, proactieve systematische aanpak van verkeersonveiligheid en het werken met doelstellingen en veiligheidsindicatoren vormen zijn specialiteit. Hij beschikt daarnaast over specifieke kennis met betrekking tot doelmatigheidsonderzoek, beleidsevaluatie, openbare financiën en lerende organisaties. In 1997 promoveerde Van der Knaap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Lerende overheid, intelligent beleid.

Print this page

Contact

Afdeling: Bedrijfsvoering
Telefoon: 070 3173 332