Expert

Dr Peter van der Knaap

Dr. Peter van der Knaap is als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor en heeft zicht op het gehele werkveld van SWOV. Hij heeft bijzondere expertise op het gebied van verkeerstoezicht, een risicogestuurde, proactieve en systematische aanpak van verkeersonveiligheid en het werken met doelstellingen en veiligheidsindicatoren. Hij beschikt daarnaast over specifieke kennis over doelmatigheidsonderzoek, beleidsevaluatie, openbare financiën en lerende organisaties. In 1997 promoveerde Van der Knaap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Lerende overheid, intelligent beleid.

Print this page

Contact

Afdeling: Bedrijfsvoering
Telefoon: 070 3173 332