Expert

dr. Charles Goldenbeld

Mens, gedrag & verkeer
Handhaving
Educatie

Dr. Charles Goldenbeld doet onderzoek op het terrein van verkeersgedrag, verkeershandhaving, voorlichting en campagnes; de komende jaren gaat hij zich ook bezighouden met het toezicht op alcohol en drugs in het verkeer en de communicatie daarover. Momenteel is Charles betrokken bij het wereldwijde enquêteonderzoek naar attituden in het verkeer: ESRA2. Eerder leverde hij bijdragen aan tal van andere internationale projecten, waaronder SARTRE I t/m 4, DACOTA, ESCAPE, GADGET, PEPPER, SUNFLOWER, SafetyNet, SafetyCube en SaferAfrica

In 1992 promoveerde Charles Goldenbeld aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Agressie na provocatie: de effecten van modelgedrag en verantwoordingsverplichting op de agressieve reacties van mannen en vrouwen in groepen.

Print this page

Contact

Afdeling: Gedrag in het verkeer
Telefoon: 070 3173 333