Expert

dr. Charles Goldenbeld

Mens, gedrag & verkeer
Handhaving
Educatie

Dr. Charles Goldenbeld doet onderzoek op het terrein van verkeersgedrag, verkeershandhaving, voorlichting en campagnes; de komende jaren gaat hij zich ook bezighouden met de verzameling en rapportage van gegevens over het toezicht op alcohol en drugs in het verkeer en de communicatie daarover. Daarnaast heeft hij een bijdrage geleverd aan tal van EU-projecten waaronder SARTRE I t/m 4, DACOTA, ESCAPE, GADGET, PEPPER, SUNFLOWER, SafetyNet, en SafetyCube. In 1992 promoveerde Charles Goldenbeld aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Agressie na provocatie: de effecten van modelgedrag en verantwoordingsverplichting op de agressieve reacties van mannen en vrouwen in groepen.

Print this page

Contact

Telefoon: 070 3173 333